Mesurar quant scroll fan els usuaris amb Tag Manager

Quants usuaris arriben fins a baix de la teva pàgina?

Quant triguen a arribar fins al peu de pàgina?

Veuen la pàgina completa? Només veuen la meitat i abandonen la pàgina?

Exemple de percentatge de pàgina vist

Tots aquestes preguntes poden ser respostes gràcies a una etiqueta nova de Tag Manager.

Profunditat de Desplaçament – Scroll Depth

Exemple de disparador – trigger de Tag Managerper a scroll depth

Depenent del disseny de la pàgina no té sentit enviar el 25% si res més entrar ja es veu gairebé el 50%.

Deixa un comentari